Press ESC to close

Choroba Alzheimera: rola opiekunów podczas leczenia.

Postępowanie w chorobie Alzheimera opiera się na nielekowych metodach leczenia, których celem jest zachowanie pewnego poziomu autonomii i dobrego samopoczucia pacjenta. Wymaga interwencji zespołu wielodyscyplinarnego i wsparcia opiekuna.

Choroba alzheimera: opieka multidyscyplinarna.

Chorobą Alzheimera zajmuje się wielodyscyplinarny zespół. W skład tego zespołu wchodzi lekarz prowadzący oraz kilku specjalistów (neurolog, psychiatra, geriatra, radiolog, itp.).
Inni pracownicy służby zdrowia mogą być również zaangażowani: logopeda, neuropsycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta psychomotoryczny, terapeuta zajęciowy, asystent opieki, itp.
Opieka jest świadczona jak najwcześniej, a jej celem jest jak najdłuższe utrzymanie autonomii pacjenta poprzez zachowanie jego zdolności ruchowych, słuchowych i wzrokowych oraz zachęcanie go do prowadzenia życia społecznego. Opieka i wsparcie są dostosowane do danej osoby, jej rodziny i przyjaciół oraz stylu życia.
Kiedy choroba Alzheimera pogłębia się i w zależności od możliwości rodziny, opieka nad chorym staje się bardziej złożona. Pacjent musi podjąć kroki, aby przewidzieć konsekwencje zaostrzenia się choroby (rezygnacja z prowadzenia samochodu, ochrona prawna itp.). Monitoring medyczny dotyczy osoby chorej, ale także osób z jej otoczenia, a w szczególności osób towarzyszących jej i pełniących rolę opiekunów.

Metody leczenia choroby alzheimera.

Leczenie choroby Alzheimera obejmuje terapie nielekowe. Polegają głównie na pielęgnacji ciała, zabiegach rehabilitacyjnych oraz wdrażaniu technik poznawczych i behawioralnych , aby zachować aktywność fizyczna (np. utrzymanie codziennego chodzenia) oraz zdolności sensoryczne (wzrok, słuch), których naturalny spadek wraz z wiekiem pogłębia problemy z pamięcią i orientacją.
Na wczesnym etapie leczenie to pomaga odzyskać autonomię. W bardziej zaawansowanym stadium pomaga utrzymać sprawność fizyczną i umysłową oraz zapobiec lub opóźnić wystąpienie powikłań związanych z chorobą. Terapie te są również przydatne w zapobieganiu i kontrolowaniu zaburzeń zachowania, które są powszechne w chorobie Alzheimera, takich jak pobudzenie, wędrówki lub, przeciwnie, demotywacja, utrata inicjatywy i wycofanie. Leczenie nielecznicze jest określane indywidualnie dla każdego przypadku i regularnie poddawane ponownej ocenie w celu dostosowania go do danej osoby.

Rola opiekunów w opiece nad osobami cierpiącymi na chorobę alzheimera.

Opiekunowie to osoby, które towarzyszą, pomagają i wspierają osobę cierpiącą na chorobę Alzheimera. Mogą one pomóc osobie cierpiącej na chorobę Alzheimera na kilka sposobów:
a. zapewnienie opieki, wspieranie życia społecznego i utrzymanie autonomi;
b. procedury administracyjne;
c. wsparcie psychologiczne;
d. komunikacja.
Choroba Alzheimera jest bardzo stresującą chorobą dla członków rodziny. Często opiekun zaniedbuje swoje własne zdrowie i staje się wyczerpany. Opiekunów należy wspierać, towarzyszyć im i pomagać.