Press ESC to close

Jak wykorzystać płyty OSB?

Płyta OSB (skrót od angielskiego Oriented Strand Board) to coraz częściej stosowane płyty drewnopochodne w budownictwie mieszkaniowym. Płyty tego typu są produkowane z szybko rosnących, niewielkich drzew, między innymi z wiórów sosny zwyczajnej czy sosny południowej oraz miękkich gatunków twardego drewna, jak na przykład osika.

Wysuszone w procesie produkcji płyt OSB pasma klasyfikuje się na dwie sekcje przy użyciu różnych rozmiarów sit. Tak powstałe większe pasma wykorzystywane będą do warstw wierzchnich, za to nieco mniejsze pasma układa się są w warstwie rdzeniowej. Sploty warstwy wierzchniej i rdzeniowej są mieszane oddzielnie ze spoiwem zewnętrznym w bębnowym mieszalniku obrotowym. Podczas mieszania można zastosować niewielki procent wosku i innych substancji chemicznych.

Spoiwem przy produkcji płyt OSB powszechnie stosuje się formaldehyd fenolowy (PF) oraz diizocyjanian difenylometanu (MDI). Dlatego należy uważać, gdy w domowych warunkach obrabia się tego typu materiał. Konieczne są ochraniacze na twarz. Pasma pokryte jedną z tych żywic są gotowe do formowania maty, która jest najważniejszym procesem określającym właściwości płyty.

W tak mozolnym i dokładnym procesie produkcji, zakończonym wystawieniem na działanie bardzo wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, powstają różne rodzaje płyt OSB. Dostępne są cztery wersje, z których dwie pierwsze (płyta OSB 1 i płyta OSB 2) przeznaczone są do użytku wewnątrz, bez kontaktu z wodą czy wilgocią. Natomiast płyty OSB 3 i OSB 4 wykonane są w taki sposób, iż okazują się niemal wodoodporne, dlatego wykorzystywać je można nawet na zewnątrz lub w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak na przykład łazienka, kuchnia czy toaleta.

Płyty OSB są szeroko stosowane jako poszycie ścian, podkład podłogowy, pokrycie dachowe oraz łączniki dwuteowe w budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym. Płyty OSB są również stosowane w meblach, bębnach, wykładzinach przyczep i podłogach pojazdów rekreacyjnych.

Kategoria: projekty budowlane, dom.