Press ESC to close

Medycyna daje szansę na przedłużenie życia niejednej osoby.

Nie tylko skomplikowane operacje, ale i drobne zabiegi

Chirurgia jest niezwykłą gałęzią medycyny, bo mówiąc prostym językiem, pozwala poskładać człowieka od stóp do głów. Czy to po różnego rodzaju wypadkach , czy jeśli chodzi o takie kwestie, jak przetaczanie krwi lub regulacja gospodarki elektrolitowej organizmu – wiele wskazuje na to, że bez niej byłoby nam ciężko żyć. Zdrowie ma to do siebie, że raz jest, a raz go nie ma. Niektórzy posiadają na tyle wysoką odporność, że niestraszne im są poważniejsze choroby, ale pandemia udowodniła, że nawet ci najsilniejsi nie są tak silni, co wirus, który sieje ogromne spustoszenia w organizmie. Jeśli mowa o chirurgii ogólnej, to dziedzina ta poza leczeniem operacyjnym zajmuje się doraźną pomocą w stanach zagrożenia życia, czy gdy nadszarpnięte zostaje zdrowie. Wyrózniamy również tę zachowawczą, jak i zabiegową. Do drobnych zabiegów i usług należą m.in. wszelkie zabiegi mające na celu wycięcie zmiany chorobotwórczej, czyli dajmy na to, kaszaka, włókniaka, zmian skórnych. Także leczenie rań, oparzeń, czy odmrożeń należy do zadań, przed którymi staje chirurgia. Diagnozuje i leczy wstrząsy urazowe, krwotoczne, oparzeniowe i septyczne. Przed wykonywanymi przez lekarzy zabiegami znieczula się miejscowo lub ogólnie. Lekarz chirurg jest odpowiedzialny za zlecenie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, aby ocenić stan zdrowia pacjenta przed przystąpieniem do operacji. Powinien móc umieć diagnozować i klasyfikować nowotwory zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną. Chirurg zajmuje się diagnostyką i leczeniem krwotoków, czy zabiegami endoskopowymi. Może również usunąć ciało obce, czy usunąć wrastający paznokieć.

Rzemiosło, które ratuje życie

Z greckiego chirugia, to cheir – ręka i ergon, czyli działanie. Dlatego określa się ją mianem rzemiosła. Jej intensywny rozwój przypadł na XIX wiek, jako że wynaleziono wówczas sposoby na znieczulenie pacjenta. Zaczęto poszukiwać metod i technik operacyjnych, co dało początek dbania o zdrowie tkanek miękkich, czyli tych związanych ze skórą i powłoką brzuszną. Chirurgia posiada swoje rozróżnienie ze względu na sposób ingerencji w ciało pacjenta. Dzieli się na te inwazyjne oraz małoinwazyjne. Te pierwsze polegają na rozcięciu skóry, dzięki czemu istnieje możliwość dostania się do chorego narządu. Te małoinwazyjne odnoszą się do wszystkich tych zabiegów, gdzie nie zachodzi potrzeba nacinania tkanki, a więc wykonywanych, np. przez usta, nos itp. Dział, który ciągle się rozwija i wciąż jest jeszcze młody, to transplantologia. Ma ona na celu przeszczepienie narządów wewnętrznych i zewnętrznych, co daje zupełnie nowe spojrzenie na medycynę i jej przyszłość. Lekarz transplantolog musi znać zasadnicze podstawy transplantacji. Musi umieć wymienić nieprawidłowo funkcjonujący narząd lub organ na inny, od dawcy nieżyjącego lub żyjącego, który wyraził zgodę np. na przeszczep nerki. Przed przystąpieniem do dokonania przeszczepu, lekarz transplantolog ma za zadanie zlecić pacjentowi szereg badań i określić grupę krwi, jako że stanowi to podstawę do znalezienia dawcy organów. Często więc dawcą okazuje się być członek rodziny, gdyż jest duża szansa, że posiada tą samą grupę krwi, a dodatkowo wykazuje podobieństwo pod kątem genetyki.