Press ESC to close

Co wchodzi w zakres podstawowej opieki zdrowotnej?

Każda osoba, która jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, może korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (w skrócie POZ). To właśnie do jednej z tych placówek pacjenci kierują swoje pierwsze kroki, gdy pojawiają się problemy zdrowotne. Nadal jednak wiele osób nie wie, jakiej pomocy może oczekiwać od lekarza POZ i z czym warto się do niego zwrócić. W tym artykule odpowiadamy, jaki jest zakres podstawowej opieki zdrowotnej.

Kto przyjmuje w przychodni POZ?

W ramach podstawowej opieki medycznej można liczyć na pomoc lekarza, pielęgniarki oraz położnej. Lekarz POZ zajmuje się medycyną ogólną, rodzinną, pediatryczną oraz chorobami wewnętrznymi. Gdy wystąpi taka potrzeba, wystawia skierowania na dalszą diagnostykę do specjalistów oraz koordynuje cały proces leczenia pacjenta. Pielęgniarka POZ koordynuje i realizuje świadczenia diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, profilaktyczne oraz wykonuje podstawowe zabiegi, takie jak np. podaż leków czy pobranie krwi. Natomiast położna POZ zajmuje się opieką położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną.

W przychodni POZ można więc liczyć na porady lekarskie i patronażowe, badania przesiewowe oraz bilansowe czy szczepienia ochronne. Można w niej otrzymać także niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia, np. zwolnienie chorobowe. POZ wydaje też skierowania na diagnostykę w poradniach specjalistycznych, leczenie szpitalne, rehabilitację czy leczenie uzdrowiskowe.

Jak wybrać dobrą przychodnię POZ?

Co do zasady podstawowa opieka zdrowotna umożliwia pacjentom korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać dowolną placówkę, np. o wyższej renomie czy szerszym zakresie usług, ponieważ nie obowiązuje tu rejonizacja. Przykładem jest przychodnia rodzinna CMC-Cracow Medical Center, przyjmująca pacjentów z całego Krakowa i powiatu krakowskiego.

Aby zapisać się do wybranej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, wystarczy złożyć w niej wypełniony i podpisany druk deklaracji wyboru lekarza POZ. Można korzystać z jej usług już od momentu złożenia deklaracji. Zmiany placówki można dokonać bezpłatnie 2 razy w roku bez podania powodu. Darmowa zmiana możliwa jest też w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.