Press ESC to close

Ile wynosi refundacja NFZ na okulary?

Jednym z popularniejszych rozwiązań stosowanych w korekcji wad wzroku są okulary, które służą poprawie ostrości widzenia i zapobieganiu pogłębiania się wad. Jednakże zakup okularów może być kosztowny dla wielu osób. Dlatego istnieje możliwość uzyskania refundacji na zakup okularów korekcyjnych od Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Z tego artykułu dowiesz się, jakie są zasady oraz ile wynosi refundacja NFZ.

Jakie są zasady uzyskania refundacji NFZ na okulary?

Osoba ubiegająca się o refundację NFZ musi spełniać kilka warunków – przede wszystkim posiadać skierowanie na badanie wzroku wystawione przez lekarza okulistę. Wynik badania okulistycznego powinien potwierdzać występowanie wady wzroku, która wymaga zastosowania okularów korekcyjnych.

Kolejnym warunkiem jest wybór oprawek i szkieł korekcyjnych, które znajdują się na liście produktów medycznych refundowanych przez NFZ. Do wniosku należy również dołączyć skierowanie na badanie wzroku oraz receptę na wybrane okulary. W przypadku dzieci i młodzieży nie jest wymagane dołączenie recepty, wystarczy tylko skierowanie na badanie wzroku. Dokumenty należy uzyskać w wybranej placówce medycznej, posiadającej umowę z NFZ. Jednym z takich punktów jest Zakład Optyczny Joanny Trzcinowicz we Wrocławiu. Warto pamiętać, że refundacja NFZ na okulary jest jednorazowa i przysługuje raz na dwa lata dla osób dorosłych oraz raz na pół roku dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Ile wynosi i od czego zależy wartość refundacji NFZ na okulary?

Wysokość refundacji NFZ zależy od kilku czynników takich moc i rodzaj podanych na recepcie korekcyjnych soczewek okularowych oraz wiek osoby ubezpieczonej. W przypadku dzieci i młodzieży wartość refundacji jest wyższa niż dla osób dorosłych zgodnie z ustalonymi limitami cenowymi przez Ministra Zdrowia. Należy zaznaczyć, że różne są wartości refundacji za jedną soczewkę sferyczną oraz toryczną. Przykładowo: soczewka sferyczna o sferze do +/- 6,00 ma limit cenowy: 25 zł dla dzieci i młodzieży, a 17,50 zł dla dorosłych. Z kolei w przypadku soczewek torycznych limity cenowe są uzależnione od wartości cylindra. Dla cylindrów do 2,00 refundacja wynosi: 25 zł dla osób poniżej 18 roku życia i 17,50 zł dla dorosłych. Osobą kwalifikującą do zniżki jest lekarz okulista, dlatego uprzednio należy skonsultować się z tym specjalistą.